Livet fullt ut

Föreläsningar

Ända sedan 2004 har vi som medverkat i de båda böckerna rest land och rike runt och hållit föreläsningar och anordnat seminarier. Målgruppen har varierat och exempelvis bestått av personer med funktionsnedsättning, anhöriga, habiliteringspersonal, personliga assistenter, studenter eller en kombination.

Vi skräddarsyr föreläsningen helt utifrån önskemål, och kan anlita olika personer beroende på teman och ort i landet. Några, av många, exempel på teman:

- Hur kan jag leva det liv som jag önskar?
- Att leva med personlig assistans.
- Identitet, sexualitet och vem är jag egentligen?
- Hur hanterar jag omgivningens och mina egna känslor?

- Hur kan jag hjälpa mitt barn att bli självständigt?
- Kan, och måste, jag acceptera mitt barns sjukdom?
- Hur ska jag som anhörig hitta stöd och styrka?
- Syskonrelationen.

- Hur kan personal värna om människors integritet?
- Finns det förbjudna frågor?

- Vilka verktyg finns för att stötta barn till föräldrar med funktionsnedsättning?
- Kan jag bli förälder?

Kontakta oss för offert!